BBG köper Tech Troopers och skapar Smartify

BBG köper Tech Troopers och skapar Smartify

Pressrelease - Stockholm 20 augusti 2019

Den heta marknaden för hjälp med smart teknik och digitala installationer i hemmen får en ny större aktör när BBG, tidigare Bredbandsgruppen, förvärvar Tech Troopers. BBG har sedan 2007 varit det ledande rikstäckande support- och installationshjälpföretaget med över 300.000 uppdrag sedan starten och kunder som Telia, Telenor, Huawei och Viasat. Tech Troopers är en av de ledande när det gäller konsumentservice och har en teknikerstyrka baserad på crowdsourcing och gigekonomin. En av BBGs grundare och delägare från 2007 är Mats Sundin, mest känd som hockeylegend.

"Efter hockeyn är det två fokusområden jag ägnat mig åt, digital teknikutveckling och utvecklingen runt folkhälsa. Sverige har alltid varit långt framme när det gäller båda, inte minst bredband och teknik. Nu kommer nästa fas med stor kraft och där ska Sverige ligga långt framme.Det handlar om smart teknikutveckling i hemmen och på de mindre företagen. Ingen ska behöva komma på efterkälken.Våra partnersamarbeten och vårt köp av Tech Troopers är en naturlig del i vår målbild att Smartify ska bidra till att göra Sverige smartare och min egen ambition att bidra till smart utveckling inom både teknik och folkhälsa", säger Mats Sundin.

Vardagen blir allt mer digital och marknaden för smart teknik i hemmen växer kraftigt för varje år. De större hårdvarubolagen får med smart hemteknik även ett område som för samman de tidigare två skilda affärsbenen i sk. vit- och brunvaror. Bara den globala marknaden för smart TV beräknas 2026 nå 3.000 miljarder SEK.

En allt större del av hushållens och fåmansföretagens disponibla inkomster används till smart vardagsteknik oavsett åldrar eller inriktning. Utvecklingen mot smartare teknik ger nya möjligheter och involverar allt från underhållning till belysning, övervakning och energiförbrukning. I takt med teknikutvecklingen ökar behoven av teknisk support i olika former oavsett var man bor eller verkar.Den nya användarstyrda digitala tekniken innebär även nya krav på utvecklare av nya bostäder och fastighetsbolag. BBG har redan sedan tidigare samarbeten med större fastighetsbolag för att utveckla den service som marknaden ser växa.

BBG + Tech Troopers skapar med Smartify ett servicebolag med unik profil.
BBGs kärnverksamhet med underhåll av fibernät, installation och felavhjälpning adderas nu med tjänster för smarta hem och optimering av trådlösa nätverk med allt från smart-TV till röststyrda hemassistenter och övervakning. Det nya bolaget har både tekniker i egna servicebilar och ambulerande tekniker för mindre uppdrag som kan nå varje ort i landet.

Jerker Vannerus (tv) och Johan Ågren (th)
"Vi befäster nu vår ledande ställning som den mest kompletta tjänsteleverantören för personlig teknik i hem och för mindre företag, och vi bygger oss för stark expansion i Sverige därefter framför allt Norden som nästa steg. Sverige har en unik fördel i anpassningen till smartare teknik genom RUT avdraget", säger Johan Ågren, vd för Smartify och fortsätter:

Genom förvärvet av Tech Troopers kompletterar vi våra fasta tekniker och servicebilar över hela landet med en kundcentrerad digital plattform och en crowdmodell som tillåter snabb expansion. Vi blir snabbare på att anpassa oss till efterfrågan både i volymer och ny teknik på fler marknader. Sammantaget får vi en unik bredd i kompetensområde och kundnytta för såväl större partners som privatpersoner. Tech Troopers närvaro på den norska marknaden ligger även rätt för Smartifys expansionsstrategi. Det är ett perfekt komplement till vår redan starka position hos större partners där vi bland annat är Elgigantens leverantör av installationstjänster i hemmen. Ett område som får allt större marknadsfokus.

Tech Troopers har i drygt fyra år varit en av de ledande aktörerna när det gäller att tillhandahålla tekniksupport för hemelektronik och det smarta hemmet direkt till konsumenter.

"Jag startade Tech Troopers för drygt fyra år sedan med målbilden att alla alltid skulle kunna ha en personlig tekniker nära sig. Alla skulle kunna ha en greppbar tekniker på kort tid. Men det fanns uppdrag våra tekniker inte kunde hantera. Sammangåendet med BBG ger möjligheten att nå min vision. Tillsammans blir vi en leverantör som kan mer än någon annan och har större flexibilitet samtidigt som vi är en extra arbetsgivare till unga eller gamla teknikintresserade som vill hjälpa andra", säger Jerker Vannerus, VD för Tech Troopers.

Smartifys nya kombinerade plattform gör det möjligt för bolaget att likt globalt kända crowdsourcingföretag styra bemanning dit där efterfrågan är störst och kunna agera snabbast oavsett det gäller tid på dygnet eller geografi.

"Vi ser att teknikutvecklingen i hemmen kommer öka enormt det närmaste decenniet. Det viktiga och den stora utmaningenför privatpersoner och mindre företag är att få all teknik att fungera ihop så man inte kommer efter. Det är där Smartify ska vara den ledande hjälpande aktören till alla stora retailbolag, hårdvarubolag och fastighetsbolag" säger Jonas Alfredson ordförande i Smartifys styrelse.

För mer information och samtal kontakta:

johan.agren@smartify.se +46 70 635 2660

jerker.vannerus@smartify.se +46 70 431 0102

Smartify (SFT Bredbandsgruppen AB), är ett serviceföretag med tekniker över hela Sverige. Företaget grundades 2007 och omsatte 37 mkr 2018 och har 47 medarbetare. Smartify är ledande leverantör inom installation och servicetjänster för det smarta hemmet och lilla företaget. Vi har genomfört över 300.000 serviceuppdrag i svenska hem. Vår mission är att göra Sverige smartare genom att hjälpa till att demokratisera digitaliseringen, göra den nya tekniken tillgänglig och lättanvänd för de många människorna. Ytterligare information om bolaget finns på Smartify.se.Tech Troppers AB etablerat i Sverige och Norge är ett techsupport företag som startade 2015. Vår affärsidé är att se till att all teknik som vi omger oss med fungerar som den ska. Våra kunder är både privatpersoner och mindre företag. Leveransen av vår support-/installationstjänst planeras och hanteras av vår IT-plattform för att sen genomföras av vårt rikstäckande nätverk av 100-tals tekniker. Vår mission är att se till att hjälpen alltid finns nära och sker på kundens villkor. För mer information besök techtroopers.com.

Den heta marknaden för hjälp med smart teknik och digitala installationer i hemmen får en ny större aktör när BBG, tidigare Bredbandsgruppen, förvärvar Tech Troopers

Den heta marknaden för hjälp med smart teknik och digitala installationer i hemmen får en ny större aktör när BBG, tidigare Bredbandsgruppen, förvärvar Tech Troopers

Smartify får ingen provision från försäljningen m.m. av ovan produkter. Vi delar ibland videos m.m. för att vi tycker att det är smarta produkter eller appar
Etiketter: 
No items found.