Certifieringar

Smartify är certifierat för ISO 9001 och 14001. Vi är noga med kvalitet och försöker alltid på bästa sätt bidra för en bättre miljö.

Vi är inte nöjda bara för att kablarna är på plats. Vi installerar hårdvaran till bredband, telefoni, TV och säkerhetssystem över hela Sverige. Men vi är inte fullt nöjda för att kablarna är på plats eller modemet uppskruvat. Vi är inte ens nöjda när allting fungerar. Vi är nöjda när slutanvändaren vet hur man använder hårdvaran och kommit igång att börja använda de nya tjänsterna.

Bra priser är en självklarhet. Men för oss handlar det om bra service. Bra service som gör att slutanvändaren är redo att använda sin hårdvara från första dagen.

IS0 9001

Kvalitetslednings-system

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning inom ett företag eller en organisation. I vårt kvalitetsledningssystem beskriver vi hur vår verksamhet ständigt ska förbättras och justeras för att möta  behoven hos våra kunder.

Fördelar med denna certifiering:

  • Färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer
  • Ledningen arbetar systematiskt med utveckling och förbättring
  • Förebyggande initiativ istället för korrigerande åtgärder
  • Personalen blir delaktig i kvalitetsarbetet
  • Behovet av 2:a partsrevisioner-”kundaudits ”minskar
  • Företaget uppfyller det ofta förekommande kundkravet på certifikat
A man and a woman speaking
A man with a notebook
IS0 14001

Miljöledning

Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. ISO 14001 certifiering innebär också att vårt företag tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

Fördelar med denna certifiering:

  • effektivare användning av material, energi och avfallshantering
  • personalen blir delaktig i miljöarbetet
  • systematik och dokumentation – ordning och reda
Corporate Social Responsibility

CSR

Vi vill ta ansvar på alla sätt vi kan. I praktiken innebär det till exempel att alla våra anställda har kollektivavtal och att bolagets ledningssystem är certifierat enligt certifieringarna ovan.

Vi jobbar med flera internationella kunder och följer följaktligen internationella regelverk för vår verksamhet till punkt och pricka.

Vi tycker också att det är viktigt att jobba miljövänligt i största möjliga utsträckning. Eftersom våra servicetekniker reser mycket ser vi till att alltid hålla vår fordonspark uppdaterad med så bränslesnåla bilar som möjligt. Dessutom har vi noggranna rutiner för hur vi källsorterar restavfall och omhändertar överbliven elektronik.

Men calling with his headphones
Bli en av oss

Vill du vara med och förändra support-branschen?

Vi är alltid intresserade av att utveckla vår personalstyrka. Skicka en spontanansökan eller sök någon av de tjänster vi utannonserar.

Se våra lediga tjänster