Smartify följer coronasituationen noga och har god beredskap

Smartify följer coronasituationen noga och har god beredskap

Smartify följer situationen kring coronaviruset noga och har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittorisken. Det är viktigt för oss att du som kund och partner känner dig trygg och vet att vi vidtar de försiktighetsåtgärder som situationen kräver:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens gällande rekommendation för vilka som skall stanna hemma från arbetet. Per den 13 mars gäller:”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.”
  • Vi påtalar vid kundbokning att du som kund behöver avboka besöket, innan teknikern skall komma, om du har någon sjuk i familjen enligt ovan. Vi välkomnar avbokningar in i det sista och debiterar ingen bomkörning så länge du hör av dig innan besöket
  • Om du som kund har förkylningssymptom i familjen när teknikern kommer, så kommer teknikern avbryta arbetet, och har rätt att debitera för bomkörning
  • Våra tekniker tar inte i hand för att hälsa, utan använder alternativa sätt såsom att hålla ihop händerna, hälsa med armbåge el fot, det som känns mest bekvämt
  • Alla tekniker har handsprit i bilarna och spritar sig efter varje kundbesök

Vi uppdaterar våra interna riktlinje löpande allteftersom situationen utvecklas.
Johan Ågren, VD

Det är viktigt för oss att du som kund och partner känner dig trygg och vet att vi vidtar de försiktighetsåtgärder som situationen kräver.

Det är viktigt för oss att du som kund och partner känner dig trygg och vet att vi vidtar de försiktighetsåtgärder som situationen kräver.

Smartify får ingen provision från försäljningen m.m. av ovan produkter. Vi delar ibland videos m.m. för att vi tycker att det är smarta produkter eller appar
Etiketter: 
No items found.