Tunstall – vägen mot en digitaliserad äldrevård

Tunstall – vägen mot en digitaliserad äldrevård

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Det rådande kritiska hälsoläget i världen i allmänhet och Sverige i synnerhet ställer högre krav än någonsin tidigare på välfärden. De som arbetar inom vården, oavsett om det rör sig om hemtjänst, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster, behöver ha tillgång till digitala hjälpmedel som sätter människan i centrum. I det här inlägget kommer vi visa hur vår partner Tunstall bidrar till det här med sina digitala lösningar.

Vård och omsorg

Oavsett om patienten bor i ordinärt boende eller särskilt boende, så finns det lösningar som kan underlätta livet.

Ordinärt boende

En viktig fråga för de som tar emot hemtjänst i det egna hemmet är hur man löser tillgången till bostaden. Att lämna ut sin nyckel till vården är inte en liten fråga för många; ofta kan det kännas både utelämnande och komplicerat. För hemtjänstpersonalen tar det även mycket tid att hämta och lämna nycklar. Tunstall har löst det här genom en nyckelfri hemtjänst, vilket innebär att fysiska nycklar och kort byts ut mot en användarvänlig och säker applikation. Något som i sin tur leder till ökad trygghet, och bättre vård. Läs mer om nyckelfri hemtjänst här!

Särskilt boende

Tunstalls internsystem för särskilt boende skräddarsys alltid efter boendets unika behov och det är lätt att lägga till eller ta bort tjänster ur paketet i och med att systemet är modulärt. Systemet är även lätt att använda, vilket innebär att det inte krävs någon avancerad utbildning i det. För patienterna ökar tryggheten i och med positioneringsfunktionen som gör att de alltid kan röra sig fritt och samtidigt känna sig trygga med att personalen enkelt kan se var de befinner sig om de behöver hjälp.

Mobilt GPS-larm

Att garantera patientens säkerhet i hemmet är en sak men minst lika viktigt är det att både patienten och dennes familj och anhöriga ska känna sig säkra när den rör sig utanför hemmet. Att gå till affären, parken eller bageriet är viktiga delar av de äldres liv och att kunna göra det på ett säkert sätt är av högsta vikt. Tunstall har därför tagit fram ett mobilt GPS-larm som via GPS-teknik håller reda på var patienten befinner sig, så att vårdpersonal snabbt och enkelt hittar fram till personen vid behov. Dessutom är GPS-larmet utformat som en vanlig klocka, vilket kan vara viktigt då den därför varken är utmärkande eller stigmatiserande för den som bär den.GPS-larmet har tre olika larmtyper:

  • Säkerhetsområde Larmar automatiskt om personen rör sig utanför ett angivet geografiskt område.
  • Larmsamtal – Ett manuellt larm som personen kan generera via knapptryck.
  • Batterilarm – Indikerar låg batterinivå, alternativt tomt batteri.

Trygghetscentral

Tunstalls trygghetscentral är själva hjärtat i den digitala vårdlösningen. Via trygghetscentralen erbjuder Tunstall följande tjänster:

  • Trygghetslarm och larmmottagning
  • Digital tillsyn med hjälp av kamera
  • Fjärrstyrning av digitala lås
  • Digitala medicinskåp och verksamhetsplanering inklusive mobila applikationer för planering och insatsrapportering
  • Sociala samtal

Digital tillsyn

Med hjälp av digital tillsyn kan samhället erbjuda bättre omsorg, inte minst i dessa tider då fysiska möten bör vara begränsade. Efter beviljad digital tillsyn kan vårdutbildad personal erbjuda den trygghet som personen behöver, utan att störa individen i dess vardag. Utöver att leda till att personen i regel kan stanna kvar längre i den egna bostaden leder detta även till lägre totalkostnader för samhället och en säkrare arbetsmiljö.

Tunstall leder vägen mot en digital omsorg

Digitaliseringens förtjänster kan synas överallt i samhället och tack vare Tunstall förbättras även äldrevården. Om du vill läsa mer om Tunstall och deras lösningar och tjänster kan du göra det här!

Har du några frågor om tekniken och installationen får du gärna boka tekniksupport från oss här på Smartify!

Hur fungerar den digitaliserade äldrevården? Läs om Tunstall och deras lösningar här!

Hur fungerar den digitaliserade äldrevården? Läs om Tunstall och deras lösningar här!

Smartify får ingen provision från försäljningen m.m. av ovan produkter. Vi delar ibland videos m.m. för att vi tycker att det är smarta produkter eller appar
Etiketter: 
No items found.