Vad är Wish.com?

Wish är en mobil handelsjätte som lanserades 2011 av den tidigare Google-anställde utvecklaren Peter Szulczewski och hans studiekamrat från universitetstiden vid University of Waterloo, Danny Zhang som i sin tur lämnade ett uppdrag som sökmotorsoptimerare och marknadsförare vid Yahoo för att utveckla Wish. Med tanke på den bakgrunden så förstår man de snabba framgångarna som mobilappen Wish har rönt sedan lanseringen 2011.

Wish.com är en succétjänsten för webbshopping. Wish konkurrerar på samma marknad som sökmotorer som Alibaba, AliExpress och Amazon men man har valt en helt annan approach. Man kan shoppa via Wish från vilken plattform som helst men grundarna har valt att inrikta sig på en yngre publik som föredrar att göra sin shopping direkt via mobilen. Den yngre publiken har även flera andra egenheter som grundarna har valt att fokusera på. Till exempel gillar man bilder och videofilmer varför man även väljer att presentera de produkter man säljer via just detta format. Den yngre publiken nappar på bilder och surfar gärna vidare i de fall de stöter på större textmassor.

Wish.com reklam

Låga priser

Låga priser är ytterligare ett fokus man valt på Wish sökmotor. Detta val är medvetet och man riktar in sig på en kundkrets som vill handla billigt och surfar vidare mot nya mål om priset är för högt. Till sin hjälp har man tagit fram pushnotiser vilket innebär att man samlar på sina kunders sökhistorik och erbjuder produkter som var och en normalt letar efter. Genom apparna skickar man snabba bilder med extraerbjudanden och köp nu-signaler. Det är alltså snabba bud och konceptet fungerar då just den yngre publiken vill ha just denna kombination av låga priser, bilder och små problem. Att frakttiderna är långa tillhör inte kategorin "problem" för Wish köpkrets.De låga priserna kommer sig av att man valt att alliera sig med fabriker i Kina och eftersom shoppingen äger rum utan mellanhänder blir priserna därefter.Skärmdump Wish.com

Baksidan av Wish

Kritikerna är inte välvilligt inställda till Wish då man bland annat menar att det finns ytterligare en anledning till att man kan hålla hutlöst låga priser på sina produkter, nämligen arbetsförhållandena på fabrikerna i Kina.Under tiden som västvärlden får jorden att gå runt med hjälp av sin shopping så måste arbetarna i Kina jobba under svåra förhållanden - så låter kritiken. Man menar även att produkterna som marknadsförs via Wish inte alltid håller så god kvalitet.

Ett annat problem som uppstått till följd av Wish lansering är att shoppingen ökat enormt och en annan aspekt av detta är att det inte är så positivt ur miljösynpunkt. Hur miljön ser ut i Kina har vi hört i nyhetsrapporteringen. Människor tvingas bära munskydd på grund av smoggen i storstäderna men fabrikernas försäljning resulterar alltså i större miljöproblem även utanför det egna landets gränser. Men "The show must go on" - verkar grundarna och det Amerikanska företaget bakom Wish resonera. Business as usual - resonerar man från moderbolaget Context Logic.

Konkurrenterna?

Till bolagets främsta konkurrenter hör det kinesiska Alibaba och AliExpress samt Amazon. Vad man kan konstatera är dock att man har helt olika metoder att sköta försäljningen på. Amazon är det företag som satsat på samarbete och win/win på alla fronter genom att göra det möjligt för vem som helst att marknadsföra sig via deras sajt - och även erbjuda en möjlighet att sälja begagnat på en andrahandsmarknad, samt även erbjuder möjligheten att lansera egna digitala produkter som e-böcker, film och musik. Man satsar även på lagerhållning för sina annonsörer samt satsar hårt på robotisering av logistiken och troligtvis även kommer att vara först med att leverera varor med hjälp av drönare.

Alibaba och AliExpress i sin tur erbjuder annonsörer möjligheten att sälja sina produkter till såväl privatpersoner som storköpande företag och är med den approachen störst på e-handel med sina låga priser, då det mestadels är kinesiska företag som marknadsför sig via sökmotorn. Men - Wish är alltså helt unik på sitt eget lilla sätt. Man har valt att ta fasta på framgångarna från appar som Instagram och Pinterest som tilltalar en publik som föredrar bilder framför text. Ett vinnande koncept och man spräcker vinstmarginalerna år från år och vilket av dessa konkurrenter som kommer att stå som vinnare vad gäller marknadsandelar under nästa år - är omöjligt att sia om. De gör alla lysande affärer med tre helt olika angreppsmetoder för att vinna sina kunders och säljares hjärtan.

Vägen till Wish snabba framgångar

Grundarna bakom Wish har satsat på att marknadsföra sig online. Där har man lagt det mesta av krutet under det att man finslipat på sin produkt - den mobilanpassade sökmotorn med bildfokus - Wish. Med deras samlade erfarenhet har de slagit sina kloka hjärnor ihop och tagit helt rätt beslut. Att satsa på marknadsföring för egen del via sociala media som Facebook och Pinterest samt Google - var ett genidrag, det vet vi idag.

Behov av tekniksupport?

Boka teknikhjälp på vår bokningssida eller ring oss på 077-446 60 60.

Lär dig mer om mobilappen Wish, som har rönt snabba framgångar sedan lanseringen 2011.

Lär dig mer om mobilappen Wish, som har rönt snabba framgångar sedan lanseringen 2011.

Smartify får ingen provision från försäljningen m.m. av ovan produkter. Vi delar ibland videos m.m. för att vi tycker att det är smarta produkter eller appar
Etiketter: