Hur fungerar blockchain?

Hur fungerar blockchain?

Blockchain fick sitt stora genombrott med Bitcoin under 2009. När blockchain kommer på tal börjar de flesta tänka på just bitcoin och kryptovalutor, men det är en bred teknik för att hantera information som kan användas för nästan vad som helst. Många menar att blockchain kommer leda till en revolution och slå igenom på bred front över hela samhället.

Hur blockchain fungerar

För att förklara blockchain är det enklast att utgå från hur allt fungerar idag. Låt oss säga att du köper en produkt på internet. Massvis av olika parter är inblandade. Först och främst finns det en fabrik där produkten tillverkats. Därefter kan det finnas diverse mellanhänder och givetvis den återförsäljare som du beställde produkten av. Dessutom är en eller flera banker och fraktfirmor också involverade. Alla dessa aktörer har sina egna databaser, egna versioner av transaktioner och så vidare. Sedan sker uppdatering, synkning och verifikation med utgångspunkt från varje enskild aktörs system. Händer någonting i kedjan måste olika databaser och dokumentation uppdateras, och det måste finnas sätt att kontrollera att informationen verkligen stämmer.Blockchain handlar istället om en decentraliserad datakedja. Alla i kedjan har tillgång till fullständig information från alla de olika aktörer som berör just deras uppgift. Man kan se det som att alla har tillgång till en kopia av samma "digitala liggare". När en transaktion inträffar, uppdateras alla kopior av denna liggare. Det betyder i praktiken att alla de olika datorsystem som ingår i kedjan kommer vara uppdaterade. Den information som läggs till i kedjan ordnas i block. Varje enskilt block är krypterat och kopplat till föregående block. För att åstadkomma det används en krypterad kod kallad hash, samt en tidskod.Resultatet är att blockkedjan kan verifieras på ett helt säkert sätt. Inga block kan heller raderas, vilket gör att ingen av parterna som ingår kan på egen hand göra ändringar, utan att det märks för alla andra parter. Blockchain-tekniken tillåter också att man inför en begränsning på hur den digitala information får replikeras. Vanligtvis kan det ske i all oändlighet genom kopiering, men blockchain kan kräva unikt digital innehåll, vilket är en av anledningarna till att tekniken fungerar så bra för kryptovalutor som bitcoin.

För- och nackdelar med blockchain

Att det är en decentraliserad blockkedja betyder att det inte finns en central administratör, likt hur till exempel en bank har ett central databas. Istället kan det ses som ett helt nätverk av identiska databaser som antingen är privat eller publikt. Privat betyder att medlemskapet är begränsat. Publikt betyder att vem som helst med internetuppkoppling har möjlighet att få tillgång. För kryptovalutor som bitcoin används en privat nyckel och en publik nyckel. Alla har tillgång till den publika nyckeln och kan verifiera att en transaktion är korrekt, men endast innehavaren har tillgång till den privata nyckeln.Nedan summeras några av de huvudsakliga fördelarna med blockchain-teknik:

  • Ger en effektivare arbetsflöde med färre mellanhänder.
  • Säkra transaktioner med stark kryptering.
  • Blir extremt svårt att manipulera data utan att det upptäcks.

Den mest uppenbara nackdelen är att det fortfarande handlar om en relativt ung och förhållandevis oprövad teknik. Om användandet av tekniken ökar är det sannolikt att fler brister och problem börjar visa sig.

Olika användningsområden för blockchain

Det mest tydliga användningsområdet i dagsläget är för transaktioner och kryptovalutor. Allt verifieras och skulle någon försöka manipulera i blockkedjan skulle det upptäckas omedelbart. Andra områden där dagens experter inom blockchain ser stora möjligheter är:

  • Myndigheter - Ett av de stora problem för myndigheter är att hantera identiteter på ett säkert och snabbt sätt. Det kan till exempel handla om en ansökan om medborgarskap, en bilbesiktning eller om det i framtiden blir tillåtet att rösta på nätet. När administrationen förenklas sänks kostnaderna för olika myndigheter.
  • Sjukvård - I Sverige finns det redan möjlighet att komma åt sin patientjournal på nätet. Dock har det funnits vissa säkerhetsproblem med att obehöriga kommit åt andras journaler. Blockchain-teknik är perfekt för känsliga uppgifter som kräver hög säkerhet och total kontroll över vem som har tillgång till dem.
  • Information - När det gäller information som till exempel användarvillkor, kontrakt och register är ett vanligt problem att innehållet kan ha blivit manipulerat utan att det upptäcks förrän långt senare. Om blockchain-teknik används blir det mycket svårare att dölja den ursprungliga källan eller att ändra innehållet, utan att det omedelbart blir uppenbart vad som har hänt.
  • Banker - För banker finns det många elektroniska tjänster som skulle kunna utnyttja blockkedjor. Ett naturligt område är om de börjar tillåta handel med kryptovalutor. Med miljön i fokus kan det också bli aktuellt att utnyttja blockchain-teknik för att främja handel med utsläppsrätter eller på att olika sätt stödja investeringar i förnyelsebar energi på ett säkert sätt.

Hur ser framtiden ut?

Flera storbanker har redan inlett samarbeten kring blockchain-teknik, bland annat SEB och Nordea. Skulle kryptovalutor få ett enormt genomslag hotas nämligen bankernas existens, eftersom de blir mindre viktiga som en mellanhand när transaktioner har potential att kunna skötas snabbt, tryggt och säkert utan deras medverkan. De kan behöva anpassa sig och förändra sitt utbud av tjänster. Samtidigt ligger ett sådant scenario antagligen ganska långt bort. Kryptovalutor ser för närvarande alldeles för stora och snabba värdeförändringar för att kunna fungera som ett tryggt betalningsmedel.Att blockchain-teknik kommer spela en stor roll för säkra transaktioner och för att förenkla administration är dock en lågoddsare. Fraktföretag har redan börjat implementera blockchain-teknik för att kunna slippa onödiga led som i sin tur leder till mängder av onödig dokumentation. Det kan bli ett av de första områdena där blockchain resulterar i stora förbättringar.Vill du få det visualiserat hur det fungerar? Kolla på klippet!

Behöver du hjälp med tekniken?

Smartify kan hjälpa dig med tekniken via mejl, telefonsupport eller om det behövs kan vi göra ett hembesök (med RUT-avdrag). Då kommer en av våra tekniker hem till dig och löser problemet på plats. Vi har fasta priser och kan erbjuda snabb, professionell hjälp av kvalitetssäkrade tekniker. Gör din bokning på vår bokningssida eller ring oss på 077-446 60 60.

Hur fungerar blockchain? För att förklara blockchain är det enklast att utgå från hur allt fungerar idag. Låt oss säga att du köper en produkt på internet.

Hur fungerar blockchain? För att förklara blockchain är det enklast att utgå från hur allt fungerar idag. Låt oss säga att du köper en produkt på internet.

Smartify får ingen provision från försäljningen m.m. av ovan produkter. Vi delar ibland videos m.m. för att vi tycker att det är smarta produkter eller appar
Etiketter: 
No items found.